Kranj, Cerklje, Jezersko, Naklo, Preddvor, Šenčur

Video filmski klub Kranj

Video filmski klub Kranj je prijateljsko združenje somišljenikov, ki se ljubiteljsko ukvarjajo s filmom in videom. Prvič smo se sestali septembra 1993 pod vodstvom g. Marka ŠMUCA.

Sodelovali smo na filmskih srečanjih v Ljubljani, Radomljah, Mariboru, Litiji in Trstu s filmi, od katerih so bili nekateri tudi nagrajeni.

Stalno spremljamo filmske novosti in se tako sprotno izobražujemo.

Družimo se vsak prvi torek v mesecu v prostorih OŠ Jakoba Aljaža Kranj, kjer imamo možnost projekcije.


Video filmski klub Kranj

Cesta Kokrškega odreda 1

4000 Kranj