Kranj, Cerklje, Jezersko, Naklo, Preddvor, Šenčur

Pevsko društvo Moški komorni zbor Šenčur

Z imenom Moški komorni zbor Šenčur pevci nastopajo od leta 2013. Pred tem je zbor nastopal pod imenom Zasavski fantje, ki so leta 2012 praznovali desetletnico delovanja. Za jubilejni koncert so se jedru Zasavskih fantov kot pomoč pridružili še nekateri drugi pevci, ki so nato še naprej ostali člani zbora. Spremembi imena v Moški komorni zbor Šenčur je botrovala sprememba pevskega programa zbora, ki je sedaj širši in obsega priredbe ljudskih, tako slovenskih kot tujih pesmih, umetne pesmi vseh stilnih obdobij in seveda sodobnejše skladbe.

Zbor nastopa na različnih prireditvah ter območnih in občinskih pevskih revijah. Poleg nekaterih tradicionalnih in tudi priložnostnih nastopov v domači občini je imel koncerte v različnih krajih na Gorenjskem in tudi drugje. V kar nekaj krajev so prireditelji zbor povabili vsako leto.

Letni koncerti obsegajo programe, ki imajo »rdečo nit« kot so n. pr. skladbe na besedila iz pesmi dr. Franceta Prešerna, ali domovinske in koroške ljudske pesmi. Kvaliteta petja zbora se stalno dviga, za to pa ima največ zaslug zborovodja prof. Matevž Fabijan, priznani slovenski strokovnjak na področju zborovskega petja. Prof. Matevž Fabijan s svojo strokovnostjo, izkušnjami in tankočutnostjo izbira pesmi za sestavo programov. Poudariti je treba, da je kot velik ljubitelj poezije dr. Franceta Prešerna, kar nekaj poetovih pesmi uglasbil, pevci Moškega komornega zbora Šenčur pa jih vsakič ponosno predstavljajo poslušalcem.


Pevsko društvo Moški komorni zbor Šenčur

Kranjska cesta 2

4208 Šenčur

matična številka: 2026554000
davčna številka: 29763380