Kranj, Cerklje, Jezersko, Naklo, Preddvor, Šenčur

Kulturno umetniško društvo Triglav Duplje

KUD Triglav Duplje sestavljata dve pevski skupini, Moški pevski zbor Triglav Duplje in Ženski pevski zbor Dupljanke. Zbora skrbita za organizacijo kulturnih prireditev v vasi in tudi v občini. Skupaj pripravita božični koncert, vsak posebej pa veliko prireditev, ki popestrijo kulturno dogajanje v vasi.

Ženski zbor Dupljanke je bil ustanovljen leta 1992 na pobudo nekaj dupljanskih žensk, ki so si zaželele druženja in pristne zabave ob petju. V Dupljanskih novicah so objavile oglas, nanj se je odzvalo osem žensk.

V svoji 25 letni zgodovini so se udeležile so se pevskega tekmovanja v Bratislavi in Pragi ter osvojile zlato priznanje, udeležile so se tematskih koncertov Sozvočenja ter regijskih tekmovanj. Občina Naklo jim je podelila bronasto in srebrno plaketo za uspešno delo na področju kulture. Lani so se udeležile tekmovanja »Naša pesem« v Mariboru ter osvojile srebrno plaketo.
Ob ustanovitvi zbora je z vodenjem zbora pričela Zdravka Klančnik, po petih letih pa vodstvo predala hčeri Katji Klančnik Jelenc, ki zbor vodi še danes.

Moški pevski zbor KUD Triglav Duplje je bil ustanovljen septembra 1929, sestavljali so ga le štirje pevci, vodil jih je Alojz Nečimer. Po začetnih neuspehih in težavah so kmalu začeli javno nastopati. Zbor je deloval tudi v času vojne, njihov glas je utihnil le takrat, ko je večino članov odšlo v partizane. Ljubezen do petja in zavzetost na vajah sta zboru sčasoma dvigovala kvaliteto, vendar so dolgoletnemu zborovodju Alojziju Nečimru oblasti prepovedale nadaljnje vodenje in vzele prostor za vaje. Po vojni so nadaljevali s svojim delovanjem.
Zborovodje: Alojzij Nečimer, Maks Lajovic, Edo Ošabnik, Oto Zazvonil, Leon Janškovec, Marija Petek, Rudi Triler, Marjan Eržen, Karel Gaber, Franci Šarabon, Jože Mohar, Maja Škrjanc, Andrej Zupan, Maja Nosan, Nada Kranjčan, Dejan Heraković.


Kulturno umetniško društvo Triglav Duplje

Spodnje Duplje 2

4203 Duplje

matična številka: 5129095000
davčna številka: 20954123