Kranj, Cerklje, Jezersko, Naklo, Preddvor, Šenčur

Kulturno umetniško društvo ”Pod lipo” Adergas

Kulturna dejavnost v Adergasu in širše na območju vasi Trata, Velesovo in Praprotna polica je iz zapisov poznana in sega daleč nazaj v leta, ko v kraju še ni bilo kulturnega društva. Leta 1938 so se v kraju pripravljali na proslavo 700 letnice ustanovitve samostana in božje poti Velesovo, da bi načrtovano proslavo laže uresničili so se povezali in 31.7.1938 na zboru občanov ustanovili prosvetno društvo. V tem letu so pripravili več prireditev, srečanje pevskih zborov dekanije Kranj in uprizorili igro »Slehernik« na stopnišču pred cerkvijo v Adergasu. Igro si je ogledalo več kot tisoč ljudi. V ustanovnem letu so pričeli z izgradnjo dvorane v samostanskih kleteh in v letu 1939 uprizorili prvo igro »Tri sestre« na pravem domačem odru. Po vojni so društvo poimenovali KUD ¨Borec¨ Velesovo. V letu 1997 se je društvo registriralo v Kulturno umetniško društvo ˝Pod lipo˝ Adergas. Od ustanovitve društva je bilo odigranih 130 različnih dramskih del, prirejenih mnogo literarnih, glasbenih in družabnih večerov, koncertov in različnih predavanj.

Otroška in mladinska dramska skupina, ki vsako leto uprizorita po tri priložnostna dramska dela ob materinskem dnevu, miklavževanju in božičkovanju, ter se udeležujeta področnega »Kekčevega srečanja« gorenjske na Jesenicah. Recitatorji so skupina članov iz vrst igralcev dramskih skupin in sodelujejo pri vseh priložnostnih prireditvah v kraju in občini.

Poleg redne letne dejavnosti z uprizoritvijo več iger, proslav, prireditev in nastopov, si kot največji dosežek štejemo uprizoritev igre »Slehernik«, katero smo uprizorili pred cerkvijo v Adergasu in je požela veliko pozornost gledalcev pa tudi medijev.


Kulturno umetniško društvo ”Pod lipo” Adergas

Adergas 1

4207 Cerklje na Gorenjskem

matična številka: 5119448000
davčna številka: 14787768
spletna stran: www.kudpodlipo.si