Kranj, Cerklje, Jezersko, Naklo, Preddvor, Šenčur

Kulturno umetniško društvo “Mali Vrh” Nemilje-Podblica

Folklorna skupina je bila ustanovljena leta 1952 na pobudo Jožeta Šolarja. Vaje so zaradi neustreznih prostorov potekale v Dražgošah. Prvi nastop je bil na Gorenjskem festivalu v Kranju. Nastop je bil več kot uspešen, saj so prejeli prvo nagrado zaradi dobre izvedbe in kostumov. Za glasbeno spremljavo so takrat poskrbeli Franc Lotrič–Kosm iz Lajš, Janez Jelovča –Kvanšnkov iz Besnice in Franc Fabijan– Hlipov iz Besnice. Sledil je nekajletni zaton skupine.

Konec marca 1963 se je ustanovil KUD Mali vrh Nemilje-Podblica. Pojavila se je želja po obnovitvi folklorne skupine. Z vajami so začeli v Nemiljah v Kajži in kasneje v Besnici pri Mršniku. Ob zgraditvi gasilsko prosvetnega doma v Podblici je skupina končno dobila ustrezne prostore za vaje v domačem kraju, kjer vztrajamo še danes. Slovenijo je skupina prepotovala podolgem in počez. Nastopali so v Avstriji, Italiji, Švici, na Poljskem, Češkem, republikah bivše Jugoslavije, na Portugalskem, v Bolgariji…

Skozi zgodovino se je v vlogi vodij skupine izmenjalo šest članov. Dolgih 30 let je skupino vodil Jože Šolar, za njim 10 let Albin Lotrič. Očetovim stopinjam vodenja je sledil tudi Franc Šolar, za njim je za kvalitetno vodenje osem let skrbel Miha Zupanc, nato še Boštjan Vidic. V vseh letih se je skupina pomlajevala, dopolnjevala, imela vzpone in padce, ohranila pa je svojo izvirnost. Še danes so v program vključeni ceperle, nojkatoliš, lajška polka, tramplan.

Pod okriljem KUD-a vsako leto poteka več tradicionalnih prireditev -proslava ob 8. februarju in prireditev ob materinskem dnevu.


Kulturno umetniško društvo “Mali Vrh” Nemilje-Podblica

Podblica 2

4201 Zg. Besnica

matična številka: 5078903000
davčna številka: 46615849