Kranj, Cerklje, Jezersko, Naklo, Preddvor, Šenčur

Kulturno umetniško društvo LIK Naklo

Društvo je bilo ustanovljeno 17. 12. 2015 (takrat še pod imenom Likovno društvo Naklo). Namen društva je poživiti kulturno dogajanje in prispevati k razvoju in dvigu nivoja ljubiteljske kulture v Naklem, kar dosegamo z delavnostjo in strokovnostjo. Kmalu po ustanovitvi smo člani društva dali pobudo, da bi dva namenska prostora v kulturnem Domu Janeza Filipiča Naklo služila tudi kot razstavni prostor ter predlagali ime »Pavlinova galerija« po kiparju Jožefu Pavlinu iz Nakla. Od leta 2016 galerija gosti številne razstave naših članov in povabljenih ustvarjalcev. V sodelovanju z drugimi društvi razstavljamo tudi v drugih krajih (Kranju, Preddvoru, Šenčurju, Radovljici, Gorenji vasi in Ljubljani).

Poleg slikarskih in fotografskih razstav prirejamo recitale, pogovore z zanimivimi osebnostmi in druge dogodke s področja kulture. Izvajamo redne izobraževalne likovne delavnice za mlade talente, ki jih obiskujejo večinoma učenci višjih razredov osnovne šole. Naši odrasli člani in sodelavci so v zadnjem času poleg ljubiteljskega delovanja na likovnem, foto in video področju aktivni tudi na drugih kulturno umetniških področjih. Nekaj med njimi je že prejelo različna priznanja – likovniki na extemporih, pri JSKD in pri Zvezi likovnih društev Slovenije (med priznanji na strokovno spremljanih natečajih sta dva naša člana doslej prejela že tri najvišja priznanja Zlata paleta na državni ravni in lani en član uvrstitev v regijski izbor JSKD “Velika črta”. Tudi na področju filma in videa je član dr. Papler na ljubiteljskem področju večkrat dosegal visoke uvrstitve na regionalnih natečajih).


Kulturno umetniško društvo LIK Naklo

Strahinj 87A

4202 Naklo

matična številka: 4084128000
davčna številka: 94408408