Kranj, Cerklje, Jezersko, Naklo, Preddvor, Šenčur

Kulturno umetniško društvo Jezersko

Kulturno življenje na Jezerskem ima dolgo zgodovino. Takole je zapisano v prispevku Vrednote in življenje skupnosti Jezerjanov v Kranjskem zborniku iz leta 1995:« … prosvetna dejavnost se je razmahnila šele v obdobju med vojnama. Temelje so ji postavili Mlinarjevi in Makekovi »študentje« z gledališko igro na podstrešju Štularjeve hiše. … Po vojni so postavljali po eno ali dve predstavi na sezono …«

KUD Jezersko smo se kot društvo konstituirali leta 1998, ko je Jezersko postala samostojna občina. Od takrat združuje različne interesne skupine. Najštevilnejši je Cerkveni pevski zbor, ki poleg cerkvenega petja sodeluje tudi pri drugih prireditvah v kraju in širše. Zelo dolgo tradicijo ima Otroška folklorna skupina, ki je leta 2016 dobila novo kostumsko podobo.

Iz uvoda je razbrati, da ima gledališka dejavnost na Jezerskem dolgo tradicijo. Ta se odraža tudi v uspešni, etnološko obarvani predstavi pod naslovom »Jezerska štorija«. Ambient Jenkove kasarne, pristna jezerska govorica in pol-resnične zgodbe, gledalce popeljejo v pretekli čas.

V zadnjih petih letih je društvo svojo dejavnost, razširilo na organizacijo priložnostnih razstav; domačih, kot gostujočih umetnikov. Počasi oživljamo lutkovno gledališče in se povezujemo s stanovskimi društvi doma, kot tudi izven slovenskih meja.


Kulturno umetniško društvo Jezersko

Zgornje Jezersko 57

4206 Zgornje Jezersko

matična številka: 1167642000
davčna številka: 67786804