Kranj, Cerklje, Jezersko, Naklo, Preddvor, Šenčur

Kulturno društvo Qulenium

Kulturno društvo Qulenium smo ustanovili decembra 1999. Razvijamo in raziskujemo sodobno odrsko umetnost na področju giba, glasbe in videa.

Celoletne plesne delavnice so namenjene otrokom od četrtega leta dalje. Naš namen je da omogočimo otroku plesno ustvarjalnost, ozavestimo primarno gibanje in raziskujemo neprecenljiv domišljijski svet naših najmlajših potencialov. Ko se otroci zavejo lastnih gibalnih sposobnosti nadaljujemo z različnimi sodobnimi plesnimi tehnikami, tako nadgrajujemo pridobljena znanja. Plesni pedagogi so strokovno usposobljeni, kar potrjujejo vrhunski rezultati na različnih srečanjih, tekmovanjih in mednarodnih gostovanjih.

Organiziramo tudi izobraževalne programe za osnovnošolce `Potrkaj na vsaka vrata`, kjer predstavimo različne plesne tehnike in izraze prilagojene njihovemu dojemanju. Otroke razredne stopnje peljemo preko giba skozi njihovo učno snov tako pri glasbi kot pri matematiki … Projekt je zastavljen v obliki kulturnega dne, saj le tako lahko dobijo vpogled v tovrstno dejavnost, tudi tisti, ki kulturno niso tako osveščeni in ne obiskujejo gledališč.

Celovečerne plesne predstave so izziv za vsakega plesnega umetnika. V tem zamahu je nastalo že veliko predstav , tako otroških, mladinskih in nekoliko bolj zahtevnih del, ki so odraz trdega dela in želje po tovrstni umetnosti.

Vsako leto sodelujemo na območnih revijah plesnih skupin in na državnem tekmovanju mladih ustvarjalcev – OPUS 1 plesna miniatura. Prav tako sodelujemo sodelujemo na različnih festivalih po Sloveniji.

Ustvarjalni tabor Mašun poteka v naši domeni že od leta 1995. Sedemdnevni ustvarjalni tabor združuje vse otroke od 7 do 15 leta starosti z željo po ustvarjanju na področju giba, glasbe, improvizacijskega gledališča, igre, kostumografije, likovne umetnosti in medsebojnega povezovanja.


Kulturno društvo Qulenium

Nazorjeva ulica 12

4000 Kranj

matična številka: 1168509000
davčna številka: 68979282
spletna stran: www.qulenium.org