Kranj, Cerklje, Jezersko, Naklo, Preddvor, Šenčur

Kulturno društvo Mysterium Kranj

Kulturno društvo MYSTERIUM Kranj je samostojno, prostovoljno in nepridobitno združenje, ki z ljubiteljskim delovanjem uresničuje svoje interese na področju kulture. Osnovni namen je razvijanje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti s spodbujanjem kulturne ustvarjalnosti, kulturne vzgoje in izobraževanja, posredovanjem in varovanjem kulturnih vrednot. Ustanovljeno je bilo jeseni leta 2005. Društvo je nosilec statusa društva v javnem interesu na področju kulture. Od začetka delovanja so se na predsedniškem mestu zvrstili mag. Matjaž Frelih, Ajda Valher, Olga Vrhunc, trenutno pa je predsednik Andrej Pavlin. Pod okriljem društva deluje od jeseni 2005 Komorni pevski zbor Mysterium, leta 2011 pa bil ustanovljen še Dekliški pevski zbor Evelin. Društvo prireja tudi Poletne delavnice vokalne glasbe, ki so namenjene vsem ljubiteljem petja, samostojno pa organizira tudi zborovsko-dirigentske delavnice s priznanimi gostujočimi predavatelji iz tujine (dr. Brady R. Allred, dr. Barlow Bradford).

KPZ Mysterium je nastal v želji poustvarjanja raznolike zborovske glasbe. Od ustanovitve je ustvarjal pod strokovno-umetniškim vodstvom soustanoviteljice in dirigentke prof. gl. Urške Štampe, sodeloval je še z drugimi zborovodji Gregorjem Klančičem, Dominikom Jurca in Željko Ulčnik Remic, trenutno pa zbor deluje pod okriljem strokovno-umetniškega vodstva korepetitorke Eve Čeh in zborovodja Lovra Freliha. Repertoar sestavljajo posvetne in sakralne skladbe slovenskih in tujih skladateljev. Zbor se poleg redne koncertne dejavnosti z udeležuje dobrodelnih koncertov, nastopov na festivalih in tekmovanjih ter navezuje stike z drugimi pevskimi zbori po Sloveniji in tujini. Leta 2015 je zbor ob deseti obletnici izdal zgoščenko z naslovom Bila je tišina.


Kulturno društvo MYSTERIUM Kranj

Tuga Vidmarja 5

4000 Kranj

matična številka: 1167359000
davčna številka: 13631055
spletna stran: www.mysterium.si