Kranj, Cerklje, Jezersko, Naklo, Preddvor, Šenčur

Kulturno društvo Folklorna skupina ISKRAEMECO Kranj

Kulturno društvo Folklorna skupina ISKRAEMECO Kranj je bilo ustanovljeno leta 1978 in ima status delovanja v javnem interesu na področju kulture. V okviru društva delujejo: članska, mladinska in otroška folklorna skupina, glasbeni in tamburaški ansambel in vokalna skupina. Strokovni vodja društva je Jože Šenk.

Repertoar skupine zajema plese, glasbo in pesmi širših ter nekaterih ožjih območij slovenskega narodnostnega ozemlja: od Gorenjske, Primorske, Goriške, Rezije, Goriškega, Prekmurja do Bele krajine in temu primerna je tudi kostumska podoba, ki ustreza načelom sodobne kostumografije v folklornih skupinah. Predstavljajo ga širši javnosti, tako doma kot na priznanih mednarodnih folklornih festivalih onkraj naših meja. Ime Slovenije in njene običaje nosijo v svet in tako pripomorejo k prepoznavnosti naše male, a kulturno bogate dežele. Gostovali so že na skoraj vseh kontinentih – Evropi, Aziji, Afriki in Severni Ameriki.

V skoraj štiridesetih letih neprekinjenega delovanja si je skupina prislužila številna priznanja. Najbolj je ponosna na veliko plaketo Mestne občine Kranj, ki jo je za 60-letno predano delo folklorni dejavnosti prejel strokovni vodja Jože Šenk, in na status društva, ki deluje v javnem interesu na področju kulture.

Folklorna skupina ISKRAEMECO Kranj ima v svoji predstavitveni brošuri zapisano »Lepa je naša dežela« – imamo navado reči sami sebi, prijateljem in tujcem. Pri tem nas upravičeno greje kanček zadovoljnega ponosa: vemo, da govorimo resnico. Lepa je ta naša Slovenija, lep je ta košček sveta v srcu Evrope na križpotju cest od hladnega severa k toplemu jugu, za soncem od vzhoda proti zahodu.»


Kulturno društvo Folklorna skupina ISKRAEMECO Kranj

Savska loka 4

4000 Kranj

matična številka: 5603463000
davčna številka: 68031017
spletna stran: www.folklora.si