Kranj, Cerklje, Jezersko, Naklo, Preddvor, Šenčur

Kulturno društvo Dobrava Naklo

Kulturno društvo Dobrava Naklo je bilo ustanovljeno leta 1906, takratni kulturni zanesenjaki pa so bili aktivni predvsem na gledaliških deskah. Skozi leta je število članov upadalo in naraščalo, danes pa je v društvu okrog 150 aktivnih članov.

Na začetku so vsi kulturniki delovali bolj ali manj enotno, kasneje pa so se, ravno zaradi različnih talentov in želja, izoblikovale sekcije. Tako danes Kulturno društvo Dobrava sestavljajo štiri aktivne sekcije. To so likovna sekcija, ki skozi celo leto ustvarja s čopičem, glino, lesom, vrvjo, steklom … Svoja dela pa člani redno razstavljajo. Najštevilčnejša je folklorna sekcija, ki ima kar pet starostnih skupin, poleg plesa pa se učijo tudi petja, zelo živa pa je tudi njihova godčevska skupina. Vsako leto so za svoj trud nagrajeni na regijskem nivoju. Kot že omenjeno, je najstarejša sekcija gledališčnikov, ki glede na starost spadajo v mlajšo skupino Živčkov in odraslo gledališko skupino.

Zelo aktivna je pevska sekcija in v okviru le te mešani pevski zbor Dobrava Naklo, ki v letošnjem letu praznuje 25-letnico ustanovitve.

Društvo z vsemi sekcijami redno sodeluje na občinskih in medobčinskih prireditvah, udeležuje se tekmovanj po Sloveniji ter vsako leto organizira vrsto prireditev, nekatere so tako postale že tradicionalne.


Kulturno društvo Dobrava Naklo

Kranjska cesta 1

4202 Naklo

matična številka: 5155711000
davčna številka: 47116358