Kranj, Cerklje, Jezersko, Naklo, Preddvor, Šenčur

Kulturno društvo Brdo

Kulturno društvo Brdo Kranj aktivno deluje že 23 let. Od samega začetka in ustanovitve društva stremimo k ohranjanju kulture in narodne identitete, naše srbske dediščine, posebnosti in pozitivne prepoznavnosti v okolju, v katerem živimo.

Organiziramo vrsto prireditev, ki ponujajo raznovrstne vsebine in omogočajo aktivnost članov srbske narodne skupnosti v Kranju: celovečerni koncert »Đurđevdanske igre«, dnevi srbske kulture v Kranju, “Pjesma roda mog” , večer tradicionalnih pesmi z mednarodno udeležbo, književni dogodki, dramski večeri, mednarodni folklorni festival »Razigrana Mladost«, mednarodni otroški folklorni festival »Ringaraja«, Slava društva in tradicionalno Krajiško prelo in mednarodni veteranski folklorni festival. Poleg omenjenih prireditev je tisto, na kar smo v društvu najbolj ponosni, naše množično članstvo, ki se združuje v različnih sekcijah: Folklorna sekcija in glasbena sekcija, ki redno tedensko vadijo tradicionalne pesmi in melodije za spremljavo folklorne skupine. V društvu deluje še pevska, literarna in likovna sekcija, ter planinska, nogometna in šahovska.

Združujemo se v prostorih našega društva na naslovu bivše Zlate ribe v Kranju (Sejmišče 3), kjer smo po 17 letih delovanja uspeli pridobiti na upravljanje občinske prostore in jih iz propadajoče zgradbe uredili v zgleden in izjemen kulturni center, v družabni prostor, ki je vsakodnevno napolnjen z vsebinami.

Kulturno društvo Brdo je bilo v letih 2013 in 2014 tudi edino srbsko kulturno društvo v Sloveniji, ki je uspelo pridobiti evropska sredstva s strani Evropskega socialnega sklada za projekt Kulturni inkubator, ki je trajal 16 mesecev.

Naša vizija v bodočnosti je bogatiti lokalni in regionalni kulturni prostor, mladino usmeriti v kulturne dejavnosti, v aktivnosti, ki bodo izboljšale njihove motorične  in psihofizične sposobnosti in jih usmerile k odgovornemu obnašanju in ravnanju.

 


Kulturno društvo Brdo

Sejmišče 3

4000 Kranj

matična številka: 5891981000
davčna številka: 58353399
spletna stran: www.kd-brdo.com