Kranj, Cerklje, Jezersko, Naklo, Preddvor, Šenčur

Kulturna društva

KULTURNA DRUŠTVA MESTNE OBČINE KRANJ

Črnogorsko kulturno prosvetno in športno društvo Morača Kranj
Delavsko prosvetno društvo SVOBODA Stražišče Kranj
Društvo Bazen Kranj, Kulturni center
Društvo bibliotekarjev Gorenjske
Društvo kulturnih dejavnosti Vagant Kranj-Primskovo
Društvo Obrtniški pevski zbor Kranj
Društvo Pungert Kranj
Društvo upokojencev Kranj
Društvo za ohranjanje naravne in kulturne dediščine Krainburg
Društvo za proučevanje kulturne dediščine Slovenije
Fotografsko društvo Janez Puhar Kranj
Fotografsko društvo Kranj
Gledališko društvo Gardelin Kokrica
Gorenjsko umetniško društvo Kranjski komedijanti
Hortikulturno društvo Kranj
Kulturno društvo “Krog Ženskaženski”
Kulturno društvo Akademska Folklorna Skupina Ozara Kranj
Kulturno društvo Akademski Pevski Zbor France Prešeren Kranj
Kulturno društvo BB Teater
Kulturno društvo Brdo
Kulturno društvo De Profundis Kranj
Kulturno društvo Figura
Kulturno društvo Folklorna skupina ISKRAEMECO Kranj
Kulturno društvo Foto skupina IME Kranj
Kulturno društvo Gimnazije Kranj
Kulturno društvo Gorenjski Oktet
Kulturno društvo Goriče
Kulturno društvo Izdaja
Kulturno društvo Jožeta Paplerja Besnica
Kulturno društvo Komorni Zbor Gallus Kranj
Kulturno društvo Kranjčani Materam
Kulturno društvo Kranjski Kvintet Kranj
Kulturno društvo Lutke čez cesto Kranj
Kulturno društvo Lutkovno Gledališče Kranj
Kulturno društvo Mestni mačjak
Kulturno društvo Mešani Pevski Zbor Musica Viva Kranj – Primskovo
Kulturno društvo Moški pevski zbor Maj Kranj
Kulturno društvo Mysterium Kranj
Kulturno društvo Nebo
Kulturno društvo Oktet Klas
Kulturno društvo Pihalni orkester Mestne Občine Kranj
Kulturno društvo Qulenium
Kulturno društvo Sava Kranj
Kulturno društvo Simona Jenka – Šmonca Mavčiče
Kulturno društvo Zaščita Kranj
Kulturno prosvetno društvo Tone Šifrer Žabnica
Kulturno športno društvo Demaco
Kulturno umetniško društvo “Mali Vrh” Nemilje-Podblica
Kulturno umetniško društvo As Teater
Kulturno umetniško društvo Bitnje
Kulturno umetniško društvo Dalaj Eegol, društvo za avdio-vizualne dejavnosti
Kulturno umetniško društvo Kiks
Kulturno umetniško društvo Kokrica
Kulturno umetniško društvo Kranj
Kulturno umetniško društvo Lori
Kulturno umetniško društvo Lutkovno gledališče TRI Kranj
Kulturno umetniško društvo Mladi Svet
Kulturno umetniško društvo ”Nor” Kranj
Kulturno umetniško društvo Predoslje
Kulturno umetniško društvo Psihoart
Kulturno umetniško društvo Storžič
Kulturno umetniško društvo Subart
Kulturno umetniško društvo Toj To!
Kulturno, športno in znanstveno društvo pravoslavne enotnosti Nikola Tesla Kranj
Kulturno-turistično društvo Gruden
Kulturno-turistično in tehnično društvo Mc Wou, Mavčiče
Likovno društvo Kranj
Makedonsko kulturno društvo Sv.Ciril in Metod-Kranj, Slovenija
Mažoretni in twirling klub Kranj
Nacionalno kulturno društvo za aktivacijo človeških potencialov Aktivat
Plesni klub Tinča
Sokol – kulturno društvo za kreativnost, zdrav način življenja, ekološko ozaveščanje in duhovno rast
Srbsko kulturno društvo Petar Kočić Kranj
Srbsko kulturno-prosvetno društvo Sveti Sava Kranj
Športno kulturno društvo Planina Kranj
Športno kulturno prosvetno društvo slepih in slabovidnih Tomo Zupan Kranj
Športno kulturno umetniško društvo Pozitivna energija, Kranj
Video filmski klub Kranj

 

KULTURNA DRUŠTVA OBČINE CERKLJE

Društvo likovnikov Cerklje
Kulturni klub Liberius Cerklje

Kulturno – umetniško društvo Krvavec Sp. Brnik
Kulturno društvo Davorina Jenka
Kulturno društvo Folklora Cerklje na Gorenjskem
Kulturno društvo Godba Cerklje
Kulturno društvo Ignacija Borštnika Cerklje
Kulturno društvo Šenturška Gora
Kulturno umetniško društvo ”Pod lipo” Adergas

 

KULTURNA DRUŠTVA OBČINE JEZERSKO

Kulturno društvo Ariana
Kulturno umetniško društvo Jezersko

 

KULTURNA DRUŠTVA OBČINE NAKLO

Društvo upokojencev Naklo
Kulturno društvo Dobrava Naklo

Kulturno društvo Tabor Podbrezje
Kulturno športno društvo Bela zvezda
Kulturno turistično društvo Pod krivo jelko Duplje
Kulturno umetniško društvo Triglav Duplje
Kulturno umetniško društvo LIK Naklo
Ultima kulturno umetniško društvo

 

KULTURNA DRUŠTVA OBČINE ŠENČUR

Folklorno društvo Šenčur
Glasbeno društvo Sveti Mihael Olševek
Gledališče Šenčur, Društvo za kulturno in fotografsko umetnost
Kulturno društvo Hiša čez cesto
Kulturno društvo Osnovne šole Šenčur
Kulturno društvo Pihalni orkester Občine Šenčur
Kulturno društvo UTRIP Šenčur
Kulturno prosvetno društvo Simon Jenko Trboje
Kulturno umetniško društvo TRIBAL BIZZARE
Kulturno umetniško društvo Valentin Kokalj Visoko
Kulturno-umetniško društvo “HOTIMIR”
Pevsko društvo Moški komorni zbor Šenčur
Pevsko društvo Šenčurski zvon
Športno in kulturno – umetniško društvo ŠENČURATIVA Šenčur
Športno kulturno društvo Blisk
Športno kulturno društvo CEVC
Športno kulturno društvo Luže

 

KULTURNA DRUŠTVA OBČINE PREDDVOR

Gledališko društvo Mladinski oder Kranj
Folklorno društvo Preddvor
Kulturno društvo “Pesmi pojmo Preddvor”
Kulturno društvo Josipine Turnograjske za ohranitev Slovenske in svetovne dediščine
Kulturno umetniško društvo DENKTIMES
Kulturno umetniško društvo Matija Valjavec Preddvor
Likovno društvo Preddvorski samorastniki
Umetniško društvo TATEATER Preddvor