Kranj, Cerklje, Jezersko, Naklo, Preddvor, Šenčur

INSTURMENTALNE IN VOKALNE ZASEDBE

 

Črnogorsko kulturno prosvetno in športno društvo Morača Kranj

Črnogorsko kulturno prosvetno in športno društvo Morača Kranj je bilo ustanovljeno leta 1998. Združenje šteje okrog 100 članov. Član »Morače » je lahko vsakdo, ki spoštuje statut društva. V članstvu je tudi določeno število Slovencev. Društvo ima klubske prostore v ...
Preberi Več

Delavsko prosvetno društvo SVOBODA Stražišče Kranj

Prvi zametki delovanja zbora DPD Svoboda segajo v leto 1952, ko so fantje Stražišča pričeli prepevati pod strokovnim vodstvom prof. Ošabnika. Prva leta je zbor deloval, kot moški zbor. V letu 1983 pa so v svoje vrste privabili še pevke ...
Preberi Več

Društvo Obrtniški pevski zbor Kranj

Društvo obrtniški pevski zbor je nastalo leta 1981 na pobudo nekaterih pevcev obrtnikov, ki so pred tem že prepevali v obrtnem zboru ENAKOST, ki pa je zaradi takratne nenaklonjenosti oblasti obrtništvu prenehal z delovanjem. Leta 1981 nastali zbor je deloval ...
Preberi Več

Društvo upokojencev Kranj

V okviru Društva upokojencev Kranj, ki je leta 2016 praznovalo častitljivih 70 let, že peto leto deluje tudi Mešani pevski zbor Petra Liparja. Po stažu je torej eden najmlajših, po številu članov pa eden največjih kranjskih zborov. Združuje pevce in ...
Preberi Več

Društvo upokojencev Naklo

Folklorna skupina DU Naklo je nastala novembra 1996 leta na pobudo vodstva društva in je zato ostala sekcija v DU. Od nastanka dalje je v njej delovalo 73 članov, plesalcev in godbenikov, pretežno upokojencev. Kmalu so člani želeli znanje, ki ...
Preberi Več

Folklorno društvo Šenčur

V Folklornem društvu Šenčur delujejo folklorna, godčevska in pevska skupina. Razmišljanja Aleksandra Saše Zupana, strokovnega vodje, so bila: »Ker imamo v Šenčurju spomenik Mariji Tereziji in krompirju, bomo raje oživljali starejše plese ter šege in navade.« Z delovanjem smo pričeli ...
Preberi Več

Glasbeno društvo Sveti Mihael Olševek

Glasbeno društvo Sveti Mihael Olševek je bilo ustanovljeno leta 1995, v njegovem okviru pa danes delujeta dve sekciji: Cerkveni mešani pevski zbor Sveti Mihael in Cerkveni otroški pevski zbor Mladi upi. Cerkveno petje se v vasi Olševek sicer razvija že ...
Preberi Več

Kulturno društvo “Pesmi pojmo Preddvor”

Vokalna skupina Plamenke, ki deluje v okviru kulturnega društva, je bila ustanovljena marca 2011. Sredstva za delovanje pridobiva na občinskih javnih razpisih, ter preko donacij in članarin. V svojih več kot šestih letih delovanja, je postavila nove temelje zborovski glasbi ...
Preberi Več

Kulturno društvo Akademski Pevski Zbor France Prešeren Kranj

Akademski pevski zbor France Prešeren Kranj je bil ustanovljen 18.10.1969 na željo in pobudo dirigenta in študentov, ki so prej sodelovali v zboru Gimnazije Kranj. Tako letos zaključuje že 48. sezono neprekinjenega delovanja in sodi v vrh slovenskega zborovskega poustvarjanja ...
Preberi Več

Kulturno društvo Brdo

Kulturno društvo Brdo Kranj aktivno deluje že 23 let. Od samega začetka in ustanovitve društva stremimo k ohranjanju kulture in narodne identitete, naše srbske dediščine, posebnosti in pozitivne prepoznavnosti v okolju, v katerem živimo. Organiziramo vrsto prireditev, ki ponujajo raznovrstne ...
Preberi Več

Kulturno društvo Davorina Jenka

Kulturno društvo Davorina Jenka iz Cerkelj na Gorenjskem je vse od svoje ustanovitve l. 1959 eden trdnih kulturnih stebrov v občinskem, regijskem in celotnem slovenskem prostoru. Komorni moški pevski zbor Davorina Jenka Cerklje, nosilni člen društva, tako že skoraj 60 ...
Preberi Več

Kulturno društvo De Profundis Kranj

Komorni zbor De profundis Kranj deluje v Kranju od jeseni 1990. Njegov zvok je v preteklosti sooblikovalo preko sto pevk in pevcev, danes pa ga sestavlja 16 članska zasedba izkušenih pevk in pevcev iz Kranja in drugih slovenskih krajev. Po ...
Preberi Več

Kulturno društvo Dobrava Naklo

Kulturno društvo Dobrava Naklo je bilo ustanovljeno leta 1906, takratni kulturni zanesenjaki pa so bili aktivni predvsem na gledaliških deskah. Skozi leta je število članov upadalo in naraščalo, danes pa je v društvu okrog 150 aktivnih članov. Na začetku so ...
Preberi Več

Kulturno društvo Folklora Cerklje na Gorenjskem

Kulturno društvo Folklora Cerklje na Gorenjskem sestavlja več uspešnih sekcij: folklorna skupina, pevci ljudskih pesmi Klasje, ljudski godci Cerkljanski gavnarji, recitatorska sekcija in sekcija narodnih noš. V folklorni skupini ohranjamo kulturno dediščino v plesih, pesmih ter običajih, ki so stari ...
Preberi Več

Kulturno društvo Folklorna skupina ISKRAEMECO Kranj

Kulturno društvo Folklorna skupina ISKRAEMECO Kranj je bilo ustanovljeno leta 1978 in ima status delovanja v javnem interesu na področju kulture. V okviru društva delujejo: članska, mladinska in otroška folklorna skupina, glasbeni in tamburaški ansambel in vokalna skupina. Strokovni vodja ...
Preberi Več

Kulturno društvo Gimnazije Kranj

Kulturno društvo Gimnazije Kranj črpa iz velike ustvarjalne energije dijakov Gimnazije Kranj. Trenutno v društvu delujejo štirje zbori. Dekliški pevski zbor Gimnazije Kranj (zborovodja Marjeta Oblak) deluje že petnajst let in v tem času se je razvil v enega najboljših ...
Preberi Več

Kulturno društvo Godba Cerklje

Prva cerkljanska godba je pričela z delovanjem že pred letom 1925, kasneje ponovno zaživela v povojnem času, a z delovanjem prenehala. Po dolgoletnih željah številnih občanov in na pobudo župana Franca Čebulja, ki je k sodelovanju pritegnil Damijano Božič Močnik ...
Preberi Več

Kulturno društvo Gorenjski Oktet

Kulturno društvo Gorenjski oktet je bilo ustanovljeno 4. aprila 2014. V svoji kratki zgodovini smo najbolj ponosni na izzid dveh zgoščenk; Božične pesmi in dvojne Ljubim pisana polja. Uspešno smo nastopili na Regijskem tekmovanju odraslih pevskih zasedb, kjer smo osvojili ...
Preberi Več

Kulturno društvo Hiša čez cesto

Kulturno društvo Hiša čez Cesto je bilo ustanovljeno leta 2014. V upravljanju imamo muzej starih punčk, igrač, namiznih iger, lutk, otroških vozičkov in posteljic, gospodinjskih pripomočkov in kmečkega orodja. Zbirka je last predsednice društva Dragice Markun. Skrbimo predvsem za ohranjanje ...
Preberi Več

Kulturno društvo Jožeta Paplerja Besnica

Kulturno društvo je ustanovil takratni župnik Frančišek Serafin Pokorn. Leta 2008 je praznovalo 100-letnico kulturnega delovanja, in je eno najstarejših v Sloveniji. Sprva se je imenovalo Katoliško slovensko izobraževalno društvo, kasneje Prosvetno društvo in po osvoboditvi leta 1945 Jože Papler, ...
Preberi Več

Kulturno društvo Komorni Zbor Gallus Kranj

Kulturno društvo Komorni zbor Gallus Kranj so leta 1992 ustanovili pevci Komornega zbora Gallus. Začetki zbora segajo v leto 1983, ko se je devet pevk in pevcev prvič zbralo na vaji. Ime so si nadeli po slovenskem skladatelju Jakobu Petelinu ...
Preberi Več

Kulturno društvo Kranjski Kvintet Kranj

Z delovanjem v tej obliki, torej kvintetu, smo pričeli v sezoni 1993/94. Zbrali smo se na pobudo baritonista Staneta Vidmarja. Nekaj več kot 15 let smo delovali v zasedbi: Jože Benedik, Pavle Munih, Stane Vidmar, Stane Markun in Jože Pajer ...
Preberi Več

Kulturno društvo Mešani Pevski Zbor Musica Viva Kranj – Primskovo

Kulturno društvo Mešani pevski zbor Musica viva Kranj – Primskovo je bilo ustanovljeno 1. januarja 1946. Začetnica zborovske dejavnosti na Primskovem je bila gospa Julka Mandeljc, ki je zbor vodila skoraj trideset let. Za njo so se na tem mestu ...
Preberi Več

Kulturno društvo Moški pevski zbor MAJ Kranj

Moški pevski zbor MAJ iz Kranja na svojih nastopih doma in po svetu prepeva zborovsko in za zbor prirejeno popularno glasbo slovenskih ter tujih avtorjev. Del svojega nastopa popestrijo z instrumentalno spremljavo lastne instrumentalne skupine. Z lepim in ubranim petjem ...
Preberi Več

Kulturno društvo Mysterium Kranj

Kulturno društvo MYSTERIUM Kranj je samostojno, prostovoljno in nepridobitno združenje, ki z ljubiteljskim delovanjem uresničuje svoje interese na področju kulture. Osnovni namen je razvijanje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti s spodbujanjem kulturne ustvarjalnosti, kulturne vzgoje in izobraževanja, posredovanjem in varovanjem kulturnih vrednot ...
Preberi Več

Kulturno društvo Oktet Klas

Kulturno društvo Oktet Klas Predoslje 150 4000 Kranj matična številka: 4086023000 davčna številka: 56547935 ...
Preberi Več

Kulturno društvo Osnovne šole Šenčur

Kulturno društvo OŠ Šenčur je bilo ustanovljeno leta 2004. Predsednica društva je Mira Primožič. Znotraj društva delujejo sekcije: Učiteljski pevski zbor, ki je ustanovitelj društva, je s svojim delovanjem začel v šol. letu 2003/04. Pevke se na vajah srečujejo enkrat ...
Preberi Več

Kulturno društvo Pihalni orkester Mestne Občine Kranj

Kulturno društvo Pihalni orkester Mestne občine Kranj, ustanovljen leta 1898, je orkester z dolgo tradicijo godbeništva v Kranju in okolici. Sestavlja ga preko 50 raznolikih godbenikov in godbenic vseh KD Pihalni orkester Mestne občine Kranj, ustanovljen leta 1898, je orkester ...
Preberi Več

Kulturno društvo Pihalni orkester Občine Šenčur

Pihalni orkester občine Šenčur je bil ustanovljen leta 2002 in je eden mlajših orkestrov v Sloveniji. V svoji kratki zgodovini je postal nepogrešljiv del protokola različnih dogodkov v občini Šenčur. Vsako leto člani orkestra organizirajo tradicionalni božično-novoletni koncert (26. decembra) ...
Preberi Več

Kulturno društvo Šenturška Gora

Šenturški oktet je nastal leta 2003, ko se je moški del cerkvenega mešanega zbora Šenturška Gora na pobudo organista Branka Jagodica odločil, da bomo gojili tudi posvetno glasbo. Prva leta smo prepevali večinoma priredbe ljudskih pesmi, sčasoma pa je oktet ...
Preberi Več

Kulturno društvo Tabor Podbrezje

Leto 2016 je bilo eno najuspešnejših let doslej, saj smo v kraju odprli prvo spominsko sobo (pisateljici Mimi Malenšek), prvi v Sloveniji postavili spomenik svetovno znani slikarki (Ivani Kobilca) in odprli Pot kulturne dediščine Podbrezje. Z vsemi temi dogodki smo ...
Preberi Več

Kulturno društvo UTRIP Šenčur

Kulturno društvo UTRIP Šenčur je bilo ustanovljeno v letu 2006, ko so se skupaj zbrali zborovodje, organisti, umetniške vodje in mentorji dramskih skupin. Namen ustanovitve društva je združiti vse sekcije, njihove člane pod eno okrilje, ki bo delovalo na kulturnem ...
Preberi Več

Kulturno umetniško društvo Jezersko

Kulturno življenje na Jezerskem ima dolgo zgodovino. Takole je zapisano v prispevku Vrednote in življenje skupnosti Jezerjanov v Kranjskem zborniku iz leta 1995:« … prosvetna dejavnost se je razmahnila šele v obdobju med vojnama. Temelje so ji postavili Mlinarjevi in ...
Preberi Več

Kulturno umetniško društvo Kokrica

Vokalna skupina Kokr´čan je pevska skupina, ki deluje v okviru KUD Kokrica in brez premora deluje od leta 1993. Od začetka štirih prijateljev z veseljem do petja, pa do danes, ko nas je štirinajst, smo se pevsko kalili in napredovali ...
Preberi Več

Kulturno umetniško društvo Storžič

Kulturno umetniško društvo Storžič je bilo ustanovljeno leta 2014. Naša osnovna dejavnost je petje, igranje narodnozabavne in zabavne glasbe ob najrazličnejših dogodkih ter poučevanje harmonike. Predsednik društva je že od ustanovitve Primož Urbanec. " order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"] Kulturno umetniško ...
Preberi Več

Kulturno umetniško društvo Triglav Duplje

KUD Triglav Duplje sestavljata dve pevski skupini, Moški pevski zbor Triglav Duplje in Ženski pevski zbor Dupljanke. Zbora skrbita za organizacijo kulturnih prireditev v vasi in tudi v občini. Skupaj pripravita božični koncert, vsak posebej pa veliko prireditev, ki popestrijo ...
Preberi Več

Makedonsko kulturno društvo Sv.Ciril in Metod-Kranj, Slovenija

Makedonsko kulturno društvo Sv.Ciril in Metod iz Kranja uvrščamo po obsegu aktivnosti, ki jih je izvedlo, med najaktivnejša makedonska kulturna društva v Sloveniji. Društvo je bilo formirano 23.5.1992. V okviru društva aktivno deluje več sekcij, ki so nosilke dejavnosti društva ...
Preberi Več

Pevsko društvo Šenčurski zvon

Mešani pevski zbor Šenčurski zvon piše triindvajseto leto delovanja. Zbor ima bogato in dolgo zgodovino. Nadaljujemo tradicijo naših starih očetov, cenimo, gojimo in prepevamo predvsem slovenske narodne pesmi, prirejene za večglasno zborovsko petje. Zbor šteje 15 pevcev. Vodi ga Milan ...
Preberi Več

Ultima kulturno umetniško društvo

V okviru Ultima kulturno umetniškega društva deluje kvartet Ultima. Kvartet sestavljamo prvi tenorist Jože Zver, drugi tenorist Tone Habjan, baritonist Rok Bavčar in basist Marko Pikš. Trije člani smo Gorenjci, baritonist pa prihaja iz Vipavske doline. Začetek skupine sega v ...
Preberi Več

Dodaj odgovor