Kranj, Cerklje, Jezersko, Naklo, Preddvor, Šenčur

Fotografsko društvo Janez Puhar Kranj

Fotografsko društvo Janez Puhar (FDJP) je bilo ustanovljeno 7. januarja 1910 v gostilni Mayer v Kranju. Dva fotografska aparata, ki sta bila last društva so si člani lahko izposojali in njihovi rezultati so bile fotografije Kranja, ki so imele bolj dokumentarno, kot umetniško vrednost. Ob prvi svetovni vojni je delo kluba zamrlo in je oživelo pri obnovi države po 2. svetovni vojni.
V drugi polovici 50 let je zaživela »Kranjska manira« fotografiranja grafičnih motivov in pozneje »Pogled od zgoraj«. Takrat so kranjski fotografi orali ledino barvne fotografije v Sloveniji.
V 70 letih je bil na pobudo kranjskih fotografov ustanovljen »Kabinet slovenske fotografije« pri Gorenjskem muzeju. Kabinet hrani fotografska dela vseh pomembnejših slovenskih avtorjev. V tem obdobju je bila prvič organizirana državna razstava na temo Pokrajina.
Društvo je organiziralo že 21 bienalnih razstav »Pokrajina«, pod pokroviteljstvom FZS (Fotografska zveza Slovenije) in 8 mednarodnih razstav »Miniature« pod pokroviteljstvom FZS in FIAP (Mednarodna zveza za fotografsko umetnost).
V letu 2010 je društvo praznovalo svojo 100 obletnico obstoja. Natisnjena je bila zgodovina društva in monografija s fotografijami članov društva. Društvo se s svojim prepoznavnim delom in prirejanjem fotografskih razstav uspešno vključuje v kulturni utrip mesta Kranj in tudi širše. Članice in člani uspešno razstavljajo svoja dela doma in v tujini.
Za 100 letno delo je FDJP Kranj dobilo najvišje priznanje FZS – Puharjevo nagrado in najvišje priznanje – Nagrado mesta Kranj.

 


Fotografsko društvo Janez Puhar Kranj

Tomšičeva ulica 34

4000 Kranj

matična številka: 1169076000
davčna številka: 59900199
spletna stran: www.fotodrustvo-kranj.si