Kranj, Cerklje, Jezersko, Naklo, Preddvor, Šenčur

Folklorno društvo Šenčur

V Folklornem društvu Šenčur delujejo folklorna, godčevska in pevska skupina.

Razmišljanja Aleksandra Saše Zupana, strokovnega vodje, so bila: »Ker imamo v Šenčurju spomenik Mariji Tereziji in krompirju, bomo raje oživljali starejše plese ter šege in navade.«

Z delovanjem smo pričeli v letu 2009. Spomladi smo ustanovili društvo, z vajami pa začeli septembra 2009. Prvič smo se javnosti predstavili februarja 2010 na območnem srečanju folklornih skupin v Predosljah. Ker še nismo imeli svojih oblačil, smo nastopali kar v oblačilih današnjega časa.

Odločili smo se za oblačilno podobo iz začetka 19. stoletja. Obuvala je raziskala in za našo zgodbo z izdelovalcem pomagala izdelati mag Tita Porenta. Oblačila in pokrivala je po Goldensteinovih slikah in drugi literaturi pripravila mag. Tadeja Pance, po strokovni plati nam je svetoval dr. Bojan Knific. S finančno podporo Občine Šenčur, JSKD, donatorjev, ter plesalcev samih, smo izdelali folklorne kostume. Prvi nastop v novih oblačilih smo imeli 15.04.2012. Posebej poudarjamo naša ženska obuvala in nošnjo več pokrival.

Skupina v svojih programih večinoma predstavi po en ples iz raznih gorenjskih krajev.

Danes poleg folklorne skupine deluje tudi iz plesalcev sestavljen godčevski sestav Trio z Joži, kjer člani igrajo na harmoniko, lončeni bas, dodelan perilnik in na bršljanov list. Tudi godci, ki sicer spremljajo plesalce, izvajajo vmesne točke.
Iz članov FDŠ izhaja tudi skupina ljudskih pevcev.


Folklorno društvo Šenčur

Kranjska cesta 2,

4208 Šenčur

matična številka: 4009789000
davčna številka: 15663086