Kranj, Cerklje, Jezersko, Naklo, Preddvor, Šenčur

Društvo upokojencev Naklo

Folklorna skupina DU Naklo je nastala novembra 1996 leta na pobudo vodstva društva in je zato ostala sekcija v DU. Od nastanka dalje je v njej delovalo 73 članov, plesalcev in godbenikov, pretežno upokojencev. Kmalu so člani želeli znanje, ki so ga pridobili, predstaviti tudi širši javnosti, zato so se opremili z gorenjskimi kostumi in pričeli z javnimi nastopi. Čez nekaj let so pričeli širiti svoj program izven Gorenjske . Pod vodstvom strokovnega vodje mag. Andreja Košiča so osvojili koroške plese, nato prekmurske in belokranjske plese. Skupno imajo naštudiranih enajst plesnih koreografij, ki jih predstavljajo z ustreznimi kostumi.

Skupina je nastopala na vseh pomembnejših občinskih dogodkih. Udeleževala se je območnih folklornih revij, bila na mnogih regijskih revijah in štirikrat na državni folklorni reviji v Beltincih in Mariboru. Letno je imela v poprečju petnajst nastopov, v vsem času pa več kot 320 nastopov.

Od leta 2003, ko je bila prvič na mednarodnem folklornem festivalu na Madžarskem , je sodelovala v naslednjih letih na mnogih mednarodnih festivalih od Ukrajine, preko Poljske, Češke do Nizozemske in Portugalske ter Hrvaške in Makedonije. Povsod je prejela priznanja in pohvale, na Poljskem celo dve od treh festivalskih priznanj. Skupina od 2000 leta naprej v decembru obuja star ljudski običaj »koledovanje«. Teh nastopov je bilo več kot sto.

Po deseti obletnici delovanja se je izoblikovala pevska skupina moških pevcev, ki je obogatila nastope plesne skupine, nastopala pa je tudi samostojno na pevskih revijah. Sestavni del skupine je instrumentalna zasedba, sestavljena iz dveh harmonikarjev, bas baritona, klarineta in violine. Občasno na nastopih sodeluje instrumentalna zasedba »Rokovnjači«, kjer z instrumentalisti nastopajo ljudska »glasbila«.


Društvo upokojencev Naklo

Ulica Bratov Praprotnik 1

4202 Naklo

matična številka: 5155703000
davčna številka: 51928922