Kranj, Cerklje, Jezersko, Naklo, Preddvor, Šenčur

Društvo upokojencev Kranj

V okviru Društva upokojencev Kranj, ki je leta 2016 praznovalo častitljivih 70 let, že peto leto deluje tudi Mešani pevski zbor Petra Liparja. Po stažu je torej eden najmlajših, po številu članov pa eden največjih kranjskih zborov. Združuje pevce in pevke nekdanjega mešanega pevskega zbora Iskra Kranj in moškega ter ženskega zbora pri DU Kranj. Vodi ga priznana kranjska zborovodkinja, gospa Nada Krajnčan.

Zbor goji predvsem slovensko ljudsko ter umetno pesem, nastopa pa na že tradicionalnih prireditvah: Podoknica in Prešernov semenj v okviru praznovanja Prešernovega praznika, vseslovenski pevski tabor v Šentvidu pri Stični. Rad se odzove vabilom domov starejših občanov oziroma vrtcev v Kranju in okolici, pa tudi drugih prirediteljev.

Njegova največja uspeha sta zmaga na Reviji pevskih zborov upokojencev Gorenjske v Mošnjah leta 2013 ter nastop v Cankarjevem domu v okviru Festivala za tretje življenjsko obdobje jeseni istega leta.


Društvo upokojencev Kranj

Tomšičeva ulica 4

4000 Kranj

matična številka: 5129184000
davčna številka: 53894219
spletna stran: www.drustvoupokojencev-kranj-si , www.posrcumlad.si/kranj/novice.html