Kranj, Cerklje, Jezersko, Naklo, Preddvor, Šenčur

Društvo Obrtniški pevski zbor Kranj

Društvo obrtniški pevski zbor je nastalo leta 1981 na pobudo nekaterih pevcev obrtnikov, ki so pred tem že prepevali v obrtnem zboru ENAKOST, ki pa je zaradi takratne nenaklonjenosti oblasti obrtništvu prenehal z delovanjem. Leta 1981 nastali zbor je deloval pod okriljem društva obrtnikov Kranj in se je imenoval Obrtniški pevski zbor dr. Janez Bleiweis Kranj, kot sekcija društva obrtnikov. Zaradi organizacijskih potreb in prijav na razne razpise se je zbor leta 2003 registriral kot samostojno društvo, saj se kot sekcija ni mogel več udeleževati raznih razpisov, ob tej priložnosti pa je zaradi kompliciranosti postopka pri registraciji opustil ime dr. Janez Bleiweis in ostal kot Društvo obrtniški pevski zbor Kranj.

V tem času je zamenjal več zborovodij, ki so vsak po svoje zaznamovali zbor in njegovo delovanje. To so bili: Janez Foršek, Janja Jošt, Milan Bajželj, Andrej Prosen, Vladimir Brlek in Marko Završnik. Vsekakor so najmočnejši pečat pustili Janez Foršek in Milan Bajželj, ki sta zbor vodila kar po deset let in prof. Vladimir Brlek, ki je s strokovnim delom močno dvignil kakovostno reven zbora. Trenutno zbor vodi predsednik Boris Jež.

Zbor ves čas delovanja poustvarja predvsem slovenske narodne in umetne pesmi, poseže pa tudi po delih tujih avtorjev. Večinoma nastopa za potrebe obrtništva, kot so razne proslave, slovesnosti in tudi pogrebi. Vsako leto prireja obvezni letni koncert, ki je dobro obiskan in več tematskih koncertov kot so Božični, Martinov, koncert v gosteh itd. Redno se udeležuje Medobčinske revije odraslih pevskih zborov, ter vsakoletne Revije obrtniških pevskih zborov Slovenije, katero smo tudi sami že trikrat organizirali. Izdali smo tudi svoj CD z naslovom PESEM NAS DRUŽI, v pripravi pa je že tudi naslednji, ki pa zaradi pomanjkanja sredstev in pevcev nekoliko stagnira.

Naš cilj je še naprej delovati in obstati, ter po možnosti privabiti k sodelovanju vsaj nekaj pevcev, ki bi glasovno okrepili zbor.


Društvo Obrtniški pevski zbor Kranj

Likozarjeva ulica 1

4000 Kranj

matična številka: 1690787000
davčna številka: 55282903