Kranj, Cerklje, Jezersko, Naklo, Preddvor, Šenčur

Društvo bibliotekarjev Gorenjske

17. aprila 1968 je bila ustanovljena samostojna enota knjižničarskega društva za Gorenjsko, ki se je ob ustanovitvi imenovala Društvo bibliotekarjev Kranj. Novoustanovljeno področno Društvo je imelo sedež v Kranju, delovalo pa je na območju tedanjih gorenjskih občin. Prvi izvoljeni predsednik je bil gospod Miha Mohor iz Kranja. Društvo bibliotekarjev Kranj se je zaradi regionalne funkcije, 18. februarja 1976, preimenovalo v Društvo bibliotekarjev Gorenjske (krajše DBG).

Društvo združuje knjižničarje iz splošnih, šolskih, visokošolskih in specialnih knjižnic in pokriva območje današnjih gorenjskih občin. Širše prepoznavni projekti in dejavnosti društva so: izdelava in postavitev knjigobežnic v MO Kranj in drugih gorenjskih občinah, organizacija vseslovenske okrogle mize na temo možnosti ustanovitve knjižničarskega muzeja, postavitev razstave Generacija za generacijo: predračunalniške knjižnice na Gorenjskem, izdaja tiskane zloženke v okviru lokalnega projekta Kdor ustvarja, slabo ne misli, izdaja tiskanega in elektronskega spominskega zbornika Društva bibliotekarjev Gorenjske, predstavitev društva na posvetovanju sekcij krovne Zveze bibliotekarskih društev, objava člankov o društvu v različnih medijih, objava zapisa o nastanku društva in o vsebini razstave na domoznanskem portalu Kamra, organizacija strokovnih ekskurzij v tujino, organizacija literarno – športnih pohodov po bližnji okolici.

Zveza bibliotekarskih društev Slovenije je delo društva prepoznala in mu za prispevek k strokovnemu razvoju slovenskega knjižničarstva podelila eno izmed najvišjih stanovskih nagrad, Čopovo plaketo za leto 2017.


Društvo bibliotekarjev Gorenjske

Gregorčičeva ul. 1

4000 Kranj

matična številka: 5119383000
davčna številka: 85147117
spletna stran: www.dbg.si