Kranj, Cerklje, Jezersko, Naklo, Preddvor, Šenčur

Delavsko prosvetno društvo SVOBODA Stražišče Kranj

Prvi zametki delovanja zbora DPD Svoboda segajo v leto 1952, ko so fantje Stražišča pričeli prepevati pod strokovnim vodstvom prof. Ošabnika. Prva leta je zbor deloval, kot moški zbor. V letu 1983 pa so v svoje vrste privabili še pevke in nastal je mešani pevski zbor in v takšnem sestavu delujejo še danes. Zbor si šteje v veliko čast in ponos, da jim uspeva delovati neprekinjeno vse do danes na tem stražiškem prostoru. Tudi razna življenjska nihanja, ki jih je prestavljalo sem in tja jih niso spravila na kolena. Njihova klenost in njihov odnos do zborovskega petja jih vzdržuje pri smelem delovanju, katerega gojijo že vse od samega nastanka. Delovanje Mešanega pevskega zbora Delavsko prosvetnega društva Svoboda Kranj je redno iz leta v leto mogoče spremljati na raznih prireditvah kraja Stražišče, Kranja in okolice. Nepozabni so njihovi vsakoletni nastopi v domovih za starejše občane.

Zbor in z njim tudi mesto Kranj je nadvse ponosen na številna gostovanja doma in na tujem. V arhivu zbora so številna priznanja pa tudi odlikovanja, ki so jih pridobili s svojim srčnim in ljubiteljskim delovanjem. V posebno čast in ponos pa si zbor šteje že 45-letno, prijateljsko sodelovanje s tremi zbori. Tako dolgo sodelovanje od zbora zahteva veliko angažiranosti. Mešani pevski zbor Svoboda Stražišče, Kranj že vse od leta 1972 z vsakoletno akcijo sodeluje z zbori iz Železne Kaple-Eisenkappel, iz Proseka/Prosecco ter še zbor iz Brežic. Vsi štirje zbori tvorijo 4-peresno deteljico, katera se vsako leto srečuje v kraju enega od navedeni zborov. S tem sodelovanjem želi zbor dodati še dodatno vrednost o prijateljskem sodelovanju s čimer presega naše državne meje in dobrosrčno ohranjanja stik s slovenskimi rojaki v zamejstvu.

Pevci zbora DPD Svoboda se z vsem srcem trudijo aktivnost obdržati na zavidljivi ravni in kot tako prenesti na mlajše rodove.


Delavsko prosvetno društvo SVOBODA Stražišče Kranj

Škofjeloška cesta 18

4000 Kranj

matična številka: 1168444000
davčna številka: 76154572