Kranj, Cerklje, Jezersko, Naklo, Preddvor, Šenčur

Črnogorsko kulturno prosvetno in športno društvo Morača Kranj

Črnogorsko kulturno prosvetno in športno društvo Morača Kranj je bilo ustanovljeno leta 1998. Združenje šteje okrog 100 članov. Član »Morače » je lahko vsakdo, ki spoštuje statut društva. V članstvu je tudi določeno število Slovencev. Društvo ima klubske prostore v kleti stanovanjske hiše Juleta Gabrovška 32 v Kranju. Članstvo je večinoma iz občine Kranj, manjše število pa iz Ljubljane.

Cilj društva je ohranitev in seznanjanje s tradicionalnimi vrednotami stare domovine Črne gore, s kulturo in običaji. V okviru društva deluje šahovska, nogometna, planinska sekcija, pevska skupina društva Morača in folklora društva, ki je bila prva folklora v črnogorski diaspori. Večkrat letno se organizirajo »Crnogorske večeri», ki si jih ogledajo tudi nekateri ugledni slovenski politiki in gospodarstveniki.

Sodelovanje z občino Kranj je dobro, kakor tudi z drugimi društvi z območja Kranja, Ljubljane in Jesenic. Aktivno sodelujemo tudi s črnogorskimi društvi iz Hrvaške in Srbije. Društvo je poznano tudi v Črni Gori in v Evropi. Člani društva so v glavnem državljani Republike Slovenije. Cilj in želja društva je, da društvo postane most med državama.

Financira se iz članarine in donacij.

 


Črnogorsko kulturno prosvetno in športno društvo Morača Kranj

Ulica Rudija Papeža 1,

4000 Kranj

matična številka: 1167529000
davčna številka: 89576977