Kranj, Cerklje, Jezersko, Naklo, Preddvor, Šenčur

Akademska folklorna skupina Ozara Kranj

Začetek delovanja folklore na Primskovem pri Kranju (včasih vas v predmestju Kranja) sedaj del mesta, sega v daljno leto 1952. Januarja leta 1952 so v okviru “Delavsko prosvetnega društva Svoboda Primskovo” ustanovili folklorno sekcijo.Skupino je sprva vodil harmonikar g. Uršič, nato pa so delo strokovno vodili nekateri plesalci AFS France Marolt iz Ljubljane (Bezič Eva). Folklorna skupina je kmalu poslala nekaj plesalcev na izobraževanje k Tončki Maroltovi, ti pa so nato pod vodstvom neutrudne ga. Marije Čipe skupno vodili dobrih 20 let. Naučili so se koreografij gorenjskih plesov, ki jih je postavila ga. Tončka Marolt, ter jih plesali povsod po Sloveniji in v republikah nekdanje Jugoslavije.
Leta 1980 so se skupini pridružili mladi člani, ki so hoteli vanjo vnesti izboljšanje in spremembe. Udeleževali so se raznih seminarjev s podrocja plesnega, pevskega in glasbenega ljudskega izročila. S tem znanjem so začele v skupini nastajati lastne koreografije (Judita Nahtigal). Sprva so še predstavljali le gorenjske plese, nato pa so se lotili tudi plesov in običajev drugih slovenskih pokrajin, medtem ko plesov drugih jugoslovanskih republik niso plesali nikoli.

Ob osamosvojitvi se je folklorna skupina preimenovala v folklorno skupino “OZARA KRANJ”.
Posebnost skupine je ta, da so koreografije sestavili le njeni clani – mentorji, ki se permanentno izobražujejo na področju ljudskega plesnega, pevskaga, glasbenega izročila ter šeg in navad. To so: ga. Anita Peteh, g. Brane Šmid, ga. Mateja Urbiha, gdč. Simona Jereb in g. Domen Pipan.
Društvo ima veliko zakladnico ljudskih noš. Pri izdelavi le-teh se poskušajo čim bolj približati originalom. Skoraj vse noše je sešila članica folklorne skupine ga. Jožica Šmid.
Skupina in posamezniki so prejeli različna priznanja, med drugim je skupina prejela “veliko Prešernovo plaketo obcine Kranj” ter posebno priznanje Sklada RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti.
V petdesetih letih je na Primskovem plesalo, pelo in igralo prek 300 ljudi vseh starosti, poklicev in izobrazbe.
Danes skupina šteje preko 80 aktivnih članov, razdeljenih v več skupin: srednješolska, študentska, članska, godčevska skupina, skupina pevk ljudskih pesmi “Bodeče neže” ter skupina pevcev ljudskih pesmi “Kranjski furmani”.
Razvoj društva, ki je s svojim delovanjem prineslo mestu še bogatejšo kulturo, svežino in razigranost, je povezan s trdim delom in umetniškim entuziazmom njegovih članov. Folklorna skupina nastopa za potrebe lokalne skupnosti ter celotne Slovenije. Slovenijo ter Kranj pa je predstavljala skoraj po vsej Evropi in tudi na drugih kontinentih.
Skupina nadaljuje s tradicijo v slovenskem kulturnem prostoru tudi danes, saj je kar nekaj mladih strokovnjakov usposobljenih za nadaljevanje dela starejših mentorjev.
Društvo se je ob 50. letnici obstoja preimenovalo v “Akademsko folklorno skupino OZARA Kranj”.
AFS Ozara sedaj deluje že več kot 55 let. Plod vztrajnega dela in veselja ob 55. letnici se je pokazal z osvojenim drugim mestom v kategoriji koreografksih plesov in z doseženim odličnim prvim mestom v kategoriji izvirnih ljudskih plesov na Internacionalnem festivalu v Litvi.