Kranj, Cerklje, Jezersko, Naklo, Preddvor, Šenčur

Monthly Archives: april 2018

Gledališko društvo Gardelin Kokrica

Gledališko društvo Gardelin Kokrica je bilo ustanovljeno leta 2008 in je v desetih letih delovanja pripravilo šestnajst celovečernih predstav v domačem kulturnem domu. Začelo se je s skupino prijateljev, ki so čutili veliko ljubezen do dramske besede, odra in vsega ostalega povezanega s teatrom. Preživljali so dneve na odru in ob odru, le zato, da se je v kraju čutil kulturni utrip. Praznina v kraju brez dejavnega gledališkega društva, bi bila nenadomestljiva.

V naših vrstah imamo okoli 15 stalno aktivnih članov in tvorijo odlično in uspešno ekipo, ki se vsako leto trudi pripraviti čimbolj pester program za naše gledalce. Odziv na naše ustvarjanje je odličen, saj večinoma uprizarjamo komedije, ki pritegnejo splošno občinstvo in so primerne za vsakdanjo sprostitev v teatru. Zavedamo se, da je v današnjem času ura smeha in sprostitve, vsaj v teatru še kako dobrodošla. V naše delo vseskozi vpletamo dodatne projekte. Tako smo v desetih letih delovanja, pripravili tudi dva celotedenska festivala, na katerem se je zvrstilo več predstav iz okoliških krajev. V preteklih letih delovanja smo skušali v dvorano na Kokrici privabiti tudi nekaj bolj znanih imen gledališča in tako našim krajanom ponuditi tudi nekaj bolj profesionalnih predstav. Poleg predstav pa že nekaj let organiziramo tudi Miklavževanje po vasi, kjer na željo staršev otroke na dom obišče Miklavž s svojim spremstvom. Zadnje leto pa smo začeli tudi z uprizarjanjem otroških predstav, da bomo lahko razveseljevali tudi naše najmlajše krajane.


Gledališko društvo Gardelin Kokrica

Golniška cesta 72

4000 Kranj

matična številka: 2331870000
davčna številka: 10442731
spletna stran: www.gdgardelin.si

Društvo upokojencev Naklo

Folklorna skupina DU Naklo je nastala novembra 1996 leta na pobudo vodstva društva in je zato ostala sekcija v DU. Od nastanka dalje je v njej delovalo 73 članov, plesalcev in godbenikov, pretežno upokojencev. Kmalu so člani želeli znanje, ki so ga pridobili, predstaviti tudi širši javnosti, zato so se opremili z gorenjskimi kostumi in pričeli z javnimi nastopi. Čez nekaj let so pričeli širiti svoj program izven Gorenjske . Pod vodstvom strokovnega vodje mag. Andreja Košiča so osvojili koroške plese, nato prekmurske in belokranjske plese. Skupno imajo naštudiranih enajst plesnih koreografij, ki jih predstavljajo z ustreznimi kostumi.

Skupina je nastopala na vseh pomembnejših občinskih dogodkih. Udeleževala se je območnih folklornih revij, bila na mnogih regijskih revijah in štirikrat na državni folklorni reviji v Beltincih in Mariboru. Letno je imela v poprečju petnajst nastopov, v vsem času pa več kot 320 nastopov.

Od leta 2003, ko je bila prvič na mednarodnem folklornem festivalu na Madžarskem , je sodelovala v naslednjih letih na mnogih mednarodnih festivalih od Ukrajine, preko Poljske, Češke do Nizozemske in Portugalske ter Hrvaške in Makedonije. Povsod je prejela priznanja in pohvale, na Poljskem celo dve od treh festivalskih priznanj. Skupina od 2000 leta naprej v decembru obuja star ljudski običaj »koledovanje«. Teh nastopov je bilo več kot sto.

Po deseti obletnici delovanja se je izoblikovala pevska skupina moških pevcev, ki je obogatila nastope plesne skupine, nastopala pa je tudi samostojno na pevskih revijah. Sestavni del skupine je instrumentalna zasedba, sestavljena iz dveh harmonikarjev, bas baritona, klarineta in violine. Občasno na nastopih sodeluje instrumentalna zasedba »Rokovnjači«, kjer z instrumentalisti nastopajo ljudska »glasbila«.


Društvo upokojencev Naklo

Ulica Bratov Praprotnik 1

4202 Naklo

matična številka: 5155703000
davčna številka: 51928922

Hortikulturno društvo Kranj

13.2.1959 je rojstni dan Hortikulturnega društva Kranj (HD). Ustanovna predsednica je bila Anka Bernard, ki ga je z veliko predanostjo vodila še med leti 1966 in 2005. Za njo je vodenje prevzel Franc Jerala in ga uspešno vodi še danes. Sprva je bilo društvo ustanovljeno s ciljem, pomagati Kranjčanom pri urejanju vrtov in mestnih površin po zgledu dobrih praks videnih v tujini. S tem namenom so v HD pripravljali predavanja, prikaze obrezovanja drevja, razstave suhih prazničnih aranžmajev, svežih ter suhih šopkov in venčkov.

1977 je HD od kranjske občine dobilo paviljon pri Prešernovem gaju. Ob njem se je dve leti zatem začel urejati vrt. HD je od takrat svojo dejavnost širilo in kot prvo v Kranju organiziralo čistilno akcijo v soteski reke Kokre. Vsako leto sredi pomladi ter jeseni društvo pripravi dneve odprtih vrat. Urejen vrt takrat privabi največ obiskovalcev, ki občudujejo redko in avtohtono rastlinje, ribnika in več vrst prikaznih vrtov.

Med znanimi obiskovalci vrta je bila baronica Jelena de Belder – Kovačič, poznana po knjigah ‘Okus po cvetju’. Gospa de Belder je bila tudi članica HD Kranj. Najbolj radovedni obiskovalci so otroci iz vrtcev in OŠ, vse več je tudi mladih družin. Pot do vrta najdejo tudi turisti ob obisku Kranja, medtem ko ga mnogi Kranjčani, žal, še ne poznajo.

Danes je HD v podobni situaciji kot marsikatera druga društva, ki temeljijo na prostovoljnem delu. Članstvo se je razredčilo in postaralo, dotacij je vse manj. Vendar je opazno naraščanje zanimanja za botaniko. Nove možnosti so v povezovanju s kulturo, medgeneracijskim učenjem, vzgojno-izobraževalnimi zavodi… Z veseljem odpiramo vrata novim članom, katerim bi radi predali znanje in dolgoletne izkušnje. Zato v HD Kranj vabimo ljubitelje narave, urejanja vrtov, ustvarjalne in družabne ljudi, ki z veseljem poprimejo za delo.


Hortikulturno društvo Kranj

Gregorčičeva ul. 18

4000 Kranj

matična številka: 5128471000
davčna številka: 79108423
spletna stran: www.hortikult.info

Društvo bibliotekarjev Gorenjske

17. aprila 1968 je bila ustanovljena samostojna enota knjižničarskega društva za Gorenjsko, ki se je ob ustanovitvi imenovala Društvo bibliotekarjev Kranj. Novoustanovljeno področno Društvo je imelo sedež v Kranju, delovalo pa je na območju tedanjih gorenjskih občin. Prvi izvoljeni predsednik je bil gospod Miha Mohor iz Kranja. Društvo bibliotekarjev Kranj se je zaradi regionalne funkcije, 18. februarja 1976, preimenovalo v Društvo bibliotekarjev Gorenjske (krajše DBG).

Društvo združuje knjižničarje iz splošnih, šolskih, visokošolskih in specialnih knjižnic in pokriva območje današnjih gorenjskih občin. Širše prepoznavni projekti in dejavnosti društva so: izdelava in postavitev knjigobežnic v MO Kranj in drugih gorenjskih občinah, organizacija vseslovenske okrogle mize na temo možnosti ustanovitve knjižničarskega muzeja, postavitev razstave Generacija za generacijo: predračunalniške knjižnice na Gorenjskem, izdaja tiskane zloženke v okviru lokalnega projekta Kdor ustvarja, slabo ne misli, izdaja tiskanega in elektronskega spominskega zbornika Društva bibliotekarjev Gorenjske, predstavitev društva na posvetovanju sekcij krovne Zveze bibliotekarskih društev, objava člankov o društvu v različnih medijih, objava zapisa o nastanku društva in o vsebini razstave na domoznanskem portalu Kamra, organizacija strokovnih ekskurzij v tujino, organizacija literarno – športnih pohodov po bližnji okolici.

Zveza bibliotekarskih društev Slovenije je delo društva prepoznala in mu za prispevek k strokovnemu razvoju slovenskega knjižničarstva podelila eno izmed najvišjih stanovskih nagrad, Čopovo plaketo za leto 2017.


Društvo bibliotekarjev Gorenjske

Gregorčičeva ul. 1

4000 Kranj

matična številka: 5119383000
davčna številka: 85147117
spletna stran: www.dbg.si