Kranj, Cerklje, Jezersko, Naklo, Preddvor, Šenčur

Monthly Archives: april 2017

1 2 3 6

Kulturno društvo Josipine Turnograjske za ohranitev Slovenske in svetovne dediščine

Kulturno društvo Josipine Turnograjske za ohranitev Slovenske in svetovne dediščine je bilo ustanovljeno 1. julija 2011 v Mačah pri Preddvoru. Ime ima po edinstveni Slovenki, prvi slovenski pesnici, pisateljici in skladateljici – Josipini Urbančič Turnograjski (1833-1854).

Osnovni namen društva je skrb za ohranitev slovenske in svetovne dediščine.

Društvo, ki svoje delo opravlja z dušo in srcem ter veliko ljubeznijo, šteje med svoje velike dosežke obnovo, ohranitev in skrb za grob Josipine Turnograjske v sosednji Avstriji, v mestu Gradec. V sodelovanju z Občino Preddvor je bil 2014 obnovljen spomenik Josipini Turnograjski v grajskem parku na gradu Turn pri Preddvoru. Društvo je sodelovalo tudi pri postavitvi njene spominske sobe.

Izdaja številne knjige s področja slovenske (npr. Skrivnostni svet Slovenije) kot svetovne kulturne dediščine (npr. Hči puščave), organizira na to temo prireditve (npr. Mednarodni simpozij o Josipini Turnograjski), fotografske razstave, predavanja za otroke, odrasle in mladostnike, literarne večere, delavnice itd.

Prav tako društvo aktivno sodeluje z različnimi predavanji na temo kulturne dediščine na prireditvah v tujini, zlasti v Nemčiji, Avstriji, Švici ter Severni Afriki. Sodeluje tudi z izseljenskimi Slovenci v Nemčiji in Argentini.

Vsako leto razpiše v sodelovanju z Občino Preddvor Natečaj za najboljše ljubezensko pismo med mladimi v Republiki Sloveniji, ki je edini tovrstni natečaj v naši državi.

Prav tako seznanja javnost o problemih na področju ohranjanja slovenske in svetovne kulturne dediščine.

Pri tem so najbolj dejavni na humanitarnem področju v Sahari, kjer so leta 2016 ustanovili šolo za tuareške nomadske otroke in razvili ob njej zelenjavni vrt za samooskrbo ljudi. Mesečno pošiljajo zbrana oblačila in obutev po pošti za revne otroke v puščavski del Afrike.


Kulturno društvo Josipine Turnograjske za ohranitev slovenske in svetovne dediščine

Mače 1A,

4205 Preddvor

matična številka: 4034643000
davčna številka: 93048246
spletna stran: www.kdjt.si

Delavsko prosvetno društvo SVOBODA Stražišče Kranj

Prvi zametki delovanja zbora DPD Svoboda segajo v leto 1952, ko so fantje Stražišča pričeli prepevati pod strokovnim vodstvom prof. Ošabnika. Prva leta je zbor deloval, kot moški zbor. V letu 1983 pa so v svoje vrste privabili še pevke in nastal je mešani pevski zbor in v takšnem sestavu delujejo še danes. Zbor si šteje v veliko čast in ponos, da jim uspeva delovati neprekinjeno vse do danes na tem stražiškem prostoru. Tudi razna življenjska nihanja, ki jih je prestavljalo sem in tja jih niso spravila na kolena. Njihova klenost in njihov odnos do zborovskega petja jih vzdržuje pri smelem delovanju, katerega gojijo že vse od samega nastanka. Delovanje Mešanega pevskega zbora Delavsko prosvetnega društva Svoboda Kranj je redno iz leta v leto mogoče spremljati na raznih prireditvah kraja Stražišče, Kranja in okolice. Nepozabni so njihovi vsakoletni nastopi v domovih za starejše občane.

Zbor in z njim tudi mesto Kranj je nadvse ponosen na številna gostovanja doma in na tujem. V arhivu zbora so številna priznanja pa tudi odlikovanja, ki so jih pridobili s svojim srčnim in ljubiteljskim delovanjem. V posebno čast in ponos pa si zbor šteje že 45-letno, prijateljsko sodelovanje s tremi zbori. Tako dolgo sodelovanje od zbora zahteva veliko angažiranosti. Mešani pevski zbor Svoboda Stražišče, Kranj že vse od leta 1972 z vsakoletno akcijo sodeluje z zbori iz Železne Kaple-Eisenkappel, iz Proseka/Prosecco ter še zbor iz Brežic. Vsi štirje zbori tvorijo 4-peresno deteljico, katera se vsako leto srečuje v kraju enega od navedeni zborov. S tem sodelovanjem želi zbor dodati še dodatno vrednost o prijateljskem sodelovanju s čimer presega naše državne meje in dobrosrčno ohranjanja stik s slovenskimi rojaki v zamejstvu.

Pevci zbora DPD Svoboda se z vsem srcem trudijo aktivnost obdržati na zavidljivi ravni in kot tako prenesti na mlajše rodove.


Delavsko prosvetno društvo SVOBODA Stražišče Kranj

Škofjeloška cesta 18

4000 Kranj

matična številka: 1168444000
davčna številka: 76154572

Pozdrav poletju 2013

Pozdrav poletju

201820172016201520142013

V soboto, 22. junija 2013, je od 9.30 do 12. ure na Glavnem trgu pri vodnjaku potekala prireditev z naslovom Pozdrav poletju. Organizirala sta jo Zveza kulturnih društev Kranj in Zavod O – Grozd iz Škofje Loke.  Namen dogodka je bil predvsem predstavitev dela kulturnih društev in oživitev mestnega utripa s plesom, glasbo, risbo in še čim … Tako so se v kulturno-umetniškem programu med drugim predstavili: MePZ Musica Viva, likovna sekcija KD Sava Kranj z risanjem, karikaturami, razstavo, Folklorna skupina KD Brdo Kranj, Darja Resnik s poezijo, nastopil je APZ France Prešeren.

Ob nastopajočih pa so se v spremljevalnem programu na trgu zvrstile tudi stojnice nevladnih organizacij na četrtem Sejmu nevladnih organizacij Gorenjske, na katerih so se predstavile organizacije in društva z različnih področij delovanja. Skrb za stojnice je prevzel Zavod O, zavod škofjeloške mladine, Grozd, poleg njih pa so se predstavili še KD Brdo Kranj, Društvo prijateljev mladine Kranj, Športno društvo Migimal – akademija za gibanje, Unesco klub Cerklje, Center Sonček, Kranj, Center Korak za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo, Društvo Planet Zemlja, Društvo Auris, Klub študentov Kranj in Gasilska zveza MO Kranj.

 

Kulturno umetniško društvo LIK Naklo

Društvo je bilo ustanovljeno 17. 12. 2015 (takrat še pod imenom Likovno društvo Naklo). Namen društva je poživiti kulturno dogajanje in prispevati k razvoju in dvigu nivoja ljubiteljske kulture v Naklem, kar dosegamo z delavnostjo in strokovnostjo. Kmalu po ustanovitvi smo člani društva dali pobudo, da bi dva namenska prostora v kulturnem Domu Janeza Filipiča Naklo služila tudi kot razstavni prostor ter predlagali ime »Pavlinova galerija« po kiparju Jožefu Pavlinu iz Nakla. Od leta 2016 galerija gosti številne razstave naših članov in povabljenih ustvarjalcev. V sodelovanju z drugimi društvi razstavljamo tudi v drugih krajih (Kranju, Preddvoru, Šenčurju, Radovljici, Gorenji vasi in Ljubljani).

Poleg slikarskih in fotografskih razstav prirejamo recitale, pogovore z zanimivimi osebnostmi in druge dogodke s področja kulture. Izvajamo redne izobraževalne likovne delavnice za mlade talente, ki jih obiskujejo večinoma učenci višjih razredov osnovne šole. Naši odrasli člani in sodelavci so v zadnjem času poleg ljubiteljskega delovanja na likovnem, foto in video področju aktivni tudi na drugih kulturno umetniških področjih. Nekaj med njimi je že prejelo različna priznanja – likovniki na extemporih, pri JSKD in pri Zvezi likovnih društev Slovenije (med priznanji na strokovno spremljanih natečajih sta dva naša člana doslej prejela že tri najvišja priznanja Zlata paleta na državni ravni in lani en član uvrstitev v regijski izbor JSKD “Velika črta”. Tudi na področju filma in videa je član dr. Papler na ljubiteljskem področju večkrat dosegal visoke uvrstitve na regionalnih natečajih).


Kulturno umetniško društvo LIK Naklo

Strahinj 87A

4202 Naklo

matična številka: 4084128000
davčna številka: 94408408

Ultima kulturno umetniško društvo

V okviru Ultima kulturno umetniškega društva deluje kvartet Ultima. Kvartet sestavljamo prvi tenorist Jože Zver, drugi tenorist Tone Habjan, baritonist Rok Bavčar in basist Marko Pikš. Trije člani smo Gorenjci, baritonist pa prihaja iz Vipavske doline. Začetek skupine sega v leto 2013. Ker je trem članom petje tudi poklic, radi prepevamo tudi izven službe, saj si lahko bolj svobodno izbiramo repertoar. Prepevamo večinoma slovenske narodne pesmi, niso nam pa tuje tudi črnske duhovne in dalmatinske pesmi. Vsako leto se potrudimo pripraviti vsaj nekaj samostojnih koncertov. Smo pa večkrat tudi gostje na koncertih drugih zborov ali pevskih skupin. Pojemo pa tudi na raznih prireditvah tako v Naklem kot tudi drugje po Sloveniji pa tudi zunaj naših meja smo že nastopali.


Ultima kulturno umetniško društvo

Strahinj 97B

4202 Naklo

matična številka: 4056167000
davčna številka: 73027936

1 2 3 6